Panel uživatele

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJEME ZA 6-8 PRACOVNÍCH DNŮ.

Bojíte se objednat bez vyzkoušení a jste z blízkého okolí? Ušijeme Vám šaty na míru.

Jsme výhradním výrobcem oděvů Drahstyl s obchodní známkou. V naší provozovně pohodlně zaplatíte platební kartou.

Sjednejte si schůzku v Radotíně na tel. 603 282 053 nebo emailem drahstyl@seznam.cz

Osobní vyzvednutí objednávek  na adrese je možný pouze u zaplacených objednávek bankovním převodem.  

Dehtínská 1222/20 Praha16 Radotín 153 00 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Vaši objednávku vyřídíme v co možná nejkratším termínu, nejpozději zásilku expedujeme do 10 pracovních dnů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím www.drahstyl.cz a kupujícím, tedy Vámi.

Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.drahstyl.cz
1.2 Provozovatelem internetového obchodu www.drahstyl.cz je:

Drahomíra Hlaváčová - Drahstyl

Dehtínská 1222/20
Praha 5 Radotín
15300

IČO: 12582875
DIČ: CZ-6455061976

drahstyl@seznam.cz.

1. Pro níže uvedené články platí: prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.drahstyl.cz . Kupujícím je zákazník registrovaný v systému internetového obchodu www.drahstyl.cz, kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Objednávku do internetového obchodu www.drahstyl.cz může podat pouze registrovaný zákazník. V registračním formuláři je zákazník povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

2.2 Vyplněním registračního formuláře (nebo závazné objednávky) v rámci internetového obchodu www.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním a archivováním osobních údajů a údajů o nákupech, neregistrujte se.

2.3 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu nebo v případě změny ceny (viz níže) okamžikem doručení potvrzení objednávky od kupujícího prodávajícímu.

2.4 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob, není-li u zboží uvedeno jinak.

2.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v registračním a objednávkovém formuláři.

2.6 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 2.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

2.7 Ke zboží může být účtován zákonem stanovený recyklační poplatek, který je případně uveden vždy u výrobku. Poplatek za dopravu je uveden vždy v potvrzení objednávky. V některých případech může dále prodávající účtovat balné, v těchto případech je balné uvedeno v potvrzení objednávky.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí.

2.9 Dopravu zboží zajišťujeme pomocí služby České pošty, GLS, Zásilkovna, po telefonické domluvě je též možný osobní odběr v sídle firmy.

2.10 Obrázky použité v elektronickém obchodu mají jen informativní charakter a dodané zboží se může od zvěřejněných obrázků bez upozornění lišit.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1 Kupující (soukromá osoba, ne firma s IČO) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.Peníze za vrácené zboží zasíláme výhradně na účet, který napíšete k vrácenému zboží.

3.2 Možnost odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 zaniká, pokud bylo zboží odebráno osobně na adrese prodávajícího a kupující tak měl možnost zboží vyzkoušet.

3.3 V případě vracení zboží musí kupující nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování (lhůta pro vrácení zboží slouží pouze k fyzickému seznámení se zbožím a jeho vlastnostmi, ne k jeho pravidelnému používání po dobu této lhůty) zaslat v původním obalu zpět v uvedené lhůtě - rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku, taková zásilka bude prodávajícím odmítnuta.
3.4 § 616 (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.4 Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3.5 V případě požadování odstoupení od kupní smlouvy u zboží upraveného na žádost kupujícímu, tedy na zakázku, například ušití dle jiných měr, než jsou uvedeny v tabulce velikostí, jedná se o zboží ,kde neni možno peníze vrátit, ani vyměnit, protože se jedná o atyp. Zaslat zboží zpět lze, jen když má výrobní vady, nelze od smlouvy odstoupit na základě jiných skutečností nebo bez uvedení důvodů, protože se jedná o zboží dodávané a upravené podle přání kupujícího pro jeho osobu, a to na základě § 52 odst. 8 písmene c) zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.

4. Reklamace

4.1 Záruční podmínky se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami, případně Obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami. Záruční a reklamační podmínky jsou dále upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4.2 Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Při zjištění poškození zásilky při přebírání od přepravní společnosti, je kupující povinen takové poškození nahlásit přepravní společnosti a sepsat s jejím pracovníkem zápis o poškození zásilky, případně může zásilku odmítnout převzít z důvodu poškození.

4.3 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.4 Kupující může zboží reklamovat zasláním na adresu prodávajícího.

4.5 K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a případně originál záručního listu, byl-li součástí dodávky.

4.6 Reklamované zboží je nutné reklamovat kompletní, včetně všech součástí a nejlépe v originálním obalu nebo v obalu, který bude odpovídající pro dané zboží tak, aby se zboží při dopravě nepoškodilo. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při dopravě z důvodu nedostatečně zabaleného zboží.

4.7 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod., informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod., poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

5.4 Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

6. Dodací podmínky

6.1 Většinou expedujeme, do 7-10 dnů bude zásilka u Vás doma, skladové kusy z kategorie doporučujeme expedujeme ihned.

6.2 Zakázková výroba do 14-ti dnů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Kupující svou registrací v systému elektronického obchodu www.drahstylplus.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi uvedeným.

Pozor! Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy je zboží vyráběno přímo na zakázku pro kupujícího, bere kupující na vědomí, že v takovém případě vyrobené zboží nelze vrátit.

 Řešení sporů.

 „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz "

Kontaktní formulář

Mám zájem o služby:

Kontrolný kód

i
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení